به گزارش پارس نیوز، 

ژان والژان در توئیتر خود نوشت:

بسمه تعالی جناب آقای زیباکلام بر اساس کدام منطق اروپا را حامی ایران میدانید؟؟ اروپایی که به قول خود شما ۷۰۰ میلیارد دلار صادرات به آمریکا دارد منافعش را فدای ۳۰ میلیارددلار صادرات به ایران مینماید؟! خودتان هم حرف خودتان را قبول ندارید.

عذرخواهم ولی بلاهتتان مستدام

Capture5