به گزارش پارس نیوز، 

مهدی طرفی در توئیتر خود نوشت:

با خندیدیم،بحث کردیم والبته اختلاف نظر هایی هم داشتیم اما در انتها همه به این نتیجه رسیدم که حرکت نظام رو به جلوست و همه باید برای کمک به مردم کمک کنیم.. پ.ن:آقای شجاعی متقبل شدند که هزینه ۳ عدد آب شرین کن را ازطرف بچه های تیم ملی تامین کنند

Capture1