به گزارش پارس نیوز، 

رضا عابدی گناباد در توئیتر خود نوشت:

از وکلای مجلس فرموده اند که توسط آمریکا و استکبارجهانی علیه ایران به راه افتاده است. در چنین شرایطی باید مسئولین آرایش جنگی بگیرند. ای بابا، سالهاست دارد همین رو فریاد می زند اما شماها خودتان را به خواب زده بودید و می گفتید باید رفت با بست.

Capture4