به گزارش پارس نیوز، 

محمود قائدی در توئیتر خود نوشت:

امرور با بچه های اومدم یکی از تهران، تا روایت کنم درد و رنج را...

در صورت امکان کنید به دست مسئولین برسه...

 

Capture4