علی صدری نیا فعال رسانه ای در توییتی درباره مذاکرات دولت برای گرفتن تضمین از اروپا و ادامه برجام نوشت: