#خبرنگار_هتاک الان توییت کرده که من مسلمونم ولی قبلا توییتی منتشر کرده بود که «من مسلمان نیستم» 

اما آیا اگر فردی مسلمان نباشد حق توهین به مقدسات مسلمانان را دارد؟

IMG_20180423_160019_091