واکنش وزیر ارشاد به بازداشت رییس فرهنگ و ارشاد مشهد در جریان مراسم برج سلمان

IMG_20180423_093315_766