#توئیت_روز: ‌جناب آشنا فکر نمی‌کنم مطرح شدن نام سعید امامی در کل برای شما خیلی مفید باشد. چه از نگاه عوامل قتل‌ها نگاه کنیم، چه از زاویه #بازجوها.

photo_2018-04-21_09-06-00