1/ واکنش آیت الله سیفی مازندرانی به بیانات اخیر آیت‌الله وحید خراسانی:

اساسا ترک تعطیلی با وجود علائم و آثار عزاء، عرفا مصداق اهانت نیست، بنابراین گناهی در بین نیست، پس نمی توانیم در این راستا نظام را به گمراهی یا هر تعبیر دیگری تضعیف کنیم. تضعیف این نظام هم از گناهان بزرگ است 

 

×رضا حاتمی وفا×

368749_F0gxo540