‌ نزدیکان عارف می ‌گویند روزنامه قوچانی تخلیات خودش رو نوشته و عارف حرفی در مورد شهرداری نزده!

ناگفته پیداست که روزنامه سازندگی وابسته به کرباسچی سخت تلاش می‌کنه محسن هاشمی شهردار بشه و دعواشون اینجا علنی شده

IMG_20180417_132537_449