▪️تصویر روز/ نماینده قطر(گوشه سمت راست) در اجلاس امروز سران عرب در ظهران سعودی با بی توجهی و بی محلی آشکار به وی مواجه شد.

@tahrearcom

IMG_20180417_064541_656