‌ ‌متهمان اصلی ابتکار و کلانتری و... هستن،

منتها باید محمودصادقی و آذرپیک و مابقی بوقچی‌ها، با مظلوم‌نمایی، بازنگشتن #کاوه_مدنی رو برجسته کنن تا متهمان اصلی در سکوت و آرامش ادامه کار بِدن

#متهم_گریخت؟؟

+حسین ساجدی+

IMG_20180416_144052_569