▪️‌چند ماه از ‎#زلزله_کرمانشاه گذشت؛

غالب ‎#سلبریتی های مغرور و پُرادعا با حضور پُر سروصدا در آنجا، همان روزهای اول عکس گرفتند و رفتند.

اما از آن سو، مردانی بی ادعا هنوز مشغول خدمت رسانی به زلزله زدگان هستند 

(عکس: حضور روحانیون در کرمانشاه برای کمک به ساخت مسکن زلزله زدگان)