به گزارش پارس نیوز، جلسه استیضاح وزرای دولت در مجلس شورای اسلامی و رای نمایندگان به استیضاح واکنش‌های بسیاری را از کاربران به همراه داشت.

مطهری: شامش خوشمزه بود...؟ کواکبیان:آره جون داش علی...من لقمه اینقدی برداشتم.نزدیک بود خفه شم.

https://twitter.com/sarbeziram/status/973193640335069184

 

8

آیا پیام زیر یک ازنوع بگم بگم هاست؟نمایندگان چرابایدتحمل شنیدن روشنگری را نداشته باشند؟

https://twitter.com/A_E_Rasooli/status/973287508376252416

 

7

 

به نظاره نشسته است.

https://twitter.com/mojtabaazad71/status/973467727125008386

6

 

گریه‌هات یادمون می‌مونه، نماینده تو بودی که برا حق مردمت اینجوری اومدی وسط قصه، این وکیل الدوله‌ها ادات رو هم نمی تونن در بیارن...

https://twitter.com/mohamadali_k313/status/973253082346901504

 

5

 

مجلسی داریم مملو از نمایندگان مردم

https://twitter.com/mahyari_iman62/status/973221823004504064

 

4