حجم ویدیو: ۵.۲۶M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۲۴
  • مافیای خانگی چه کسانی هستند؟
  • خروج دو شرکت ال جی و سامسونگ بستری برای تانمندی تولیدات داخلی فراهم کرد.
  • در سالهای اخیر اوازم خانگی ایرانی از لحاظ کیفی به سطح نمونه های خارجی رسیده است.