حجم ویدیو: ۶.۹۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۴۱
  • شهروندان فرانسوی برای چندمین بار در اعتراض به الزام بودن داشتن گذرنامه‌های کرونایی برای ورود به رستوران‌ها، سفره‌های خود را در کف خیابان انداختند.
  •  فرانسوی ها در اعتراض به تدابیر قانونی دولت جهت همگانی کردن واکسیناسیون کرونا در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.
  • تظاهرکنندگان الزام قانونی داشتن گذرنامه سلامت برای استفاده از خدمات عمومی و بهره‌ بردن از امکانات تفریحی و فرهنگی را تبعیض آمیز و مخل آزادی‌های فردی می‌دانند.