حجم ویدیو: ۶۶.۷۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۴۴
  • برای تماشای احوالاتِ این‌روزهای مسگری در گرگان، به محلّۀ سرچشمۀ این شهر رفتیم که در این حرفه، قدمتِ صدساله دارد. 
  • اما چرا حالا فقط مسگرهای قدیمی در این محلّه فعّالیّت می‌کنند و کمتر جوانی به این شغل روی آورده است، را در این گزارش ببینید.