سخنان استاد انصاریان با موضوع گذشت کن تا بگذرم.

 

حجم ویدیو: ۷.۲۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۲