سخنان استاد رفیعی با موضوع عقیده و عمل نیک باید همراه هم باشند.

 

حجم ویدیو: ۸.۸۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۴۷