صحبت های استاد قرائتی درمورد اینکه ملاک رفتار مسلمان ایمان است باید نسبت به هرچیزی واکنشی داشت بی تفاوتی نداریم.

 

حجم ویدیو: ۲.۸۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۱