آخرین تصاویر از آتش سوزی شدید در موتورخانه ناو پشتیبانی خارک که منجر به غرق شدن این شناور شد.

 

حجم ویدیو: ۱۰.۰۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۸