رئیسی  کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت:آنچه در قوه قضائیه انجام شد عین متن اسلام و انقلاب است.

وی افزود:هرچه فساد اتفاق افتاده است خلاف هاضمه انقلاب است، انقلاب فساد ناپذیر است.

رئیسی درباره انتخابات 1400 تاکید کرد: خط قرمز ما بدون سند صحبت کردن است تا این فضای فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شود.