مهرعلیزاده نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: درآمد فعلی از محل بازنشستگی برای زندگی دو نفره ام کفایت می کند. قول می دهم از محل ریاست جمهوری حتی یک ریال هم حقوق نگیرم.

 

 

حجم ویدیو: ۲.۴۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۵