کاندیداهای ریاست‌جمهوری امروز ۸ خرداد چه وعده‌هایی دادند؟