بخشی از مداحی حاج محمود کریمی در مراسم تدفین حاج ناصر ارضی برادرِ حاج منصور ارضی و از جانبازان دفاع مقدس. این مراسم روز گذشته در آستان مقدس امام زاده سید جعفر و حمیده خاتون باغ فیض تهران برگزار شد.