کلیپ کمتر دیده شده از حضور سردار دلها در منزل ننه علی مادر بزرگوار شهید که سردار سلیمانی از ایشان عیادت می کنند.

 

حجم ویدیو: ۶.۲۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۹