شهریار مغانلو در دیدار مقابل الریان موفق به ثبت دبل شد تا پرسپولیس 3 بر یک از الریان پیش بیفتد.

حجم ویدیو: ۲.۷۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۷