ساده زیستی شهید سلیمانی را از زبان همرزم ایشان در ادامه خواهید شنید.

 

حجم ویدیو: ۱۵.۷۹M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۵۳