فوران گدازه از آتشفشان ایسلند را می‌بینید.

 

حجم ویدیو: ۱.۵۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۰۶