۴ مرد با ترکیب خاک اره و غذای حیوانات اقدام به تهیه و فروش سیگارهای تقلبی در تهران می کردند.

 

حجم ویدیو: ۵.۵۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۵۳