روزنامه‌نگار آمریکایی در گفتگو با BBC گفت: اقدام ایران در افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و توقف پروتکل الحاقی ، نتیجه خروج آمریکا از برجام و بی‌اعتمادی ایران نسبت به واشنگتن است

سوال اینجاست که آیا دولت بایدن اصلا توانایی پاسخگویی به این گونه چالش‌های سیاست خارجی را دارد درحالی که آمریکا دچار بحران عمیق اقتصادی و کروناست؟