پایین کشیدن و به خاک انداختن پرچم «محمد رسول الله» در حمله اشرار مسلح به پاسگاه کورین که به شهادت یک مامور ناجا منجر شد.