بازداشت مجدد خواننده‌ای که در سال 2018 با تمسک به قانون آزادی‌بیان از زندان آزاده شده بود، موجب آشوب و درگیری در بارسلون شد