یک گربه بی‌باک توانست در رویارویی با یک سگ بالغ به گونه‌ای عمل کند که این حیوان جرأت یورش آوردن به آن را پیدا نکند.

در ادامه، فیلمی از این اقدام شجاعانه گربه را مشاهده می‌کنید.