کلیپی درباره مظلومیت و صبر شهید همت از زبان شهید سلیمانی را در ادامه خواهید دید.