کنایه مجری شبکه ۵ به تناقضات رفتاری برخی سلبریتی‌ها در ماجرای واکسن کرونا را می بینید.