ویدئویی که رضا یونسیان در صفحه شخصی خود بعد از غم از دست دادن علی انصاریان منتشرکرد را ببیند.