یک آهو با سرعت زیادی میان گله شیرها پرید و بلافاصله طعمه آنها شد. البته این احتمال وجود دارد که آهو قصد عبور از میان شیرها را داشته که شکار شده است.

در ادامه، فیلمی از خودکشی این آهو را مشاهده می‌کنید.