در این فیلم جزئیاتی از آخرین وضعیت آب و هوای کشور را مشاهده می کنید.