یک کروکودیل گرسنه در حاشیه یک رودخانه واقع در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی به طرزی وحشتناک به یک گوزن یالدار حمله کرد.

گوزن توانست با واکنشی به موقع، جان خود را نجات دهد و کروکودیل را ناکام بگذارد.