مرحوم آیت الله مصباح یزدی : معلوم نیست من دیگر زنده بمانم بگذارید این را به شما بگویم: ما برای همیشه محتاج فاطمه ایم.