ماجرای نجات حاج قاسم از محاصره در عملیات کربلای پنج از زبان سردار اسدی را در ادامه خواهید دید.