تحلیلگر آمریکایی گفت: راز محبوبیت بالای سردار سلیمانی در ایران به خاطر نقش کلیدی او در شکست داعش است؛ او نگذاشت پای این گروه تروریستی به ایران برسد.