در عصر حاضر که محیط زیست حیوانات و انسان‌ها تداخل زیادی با یکدیگر پیدا کرده احتمال رویایی آنها بیش از گذشته شده است.

فیلم زیر لحظه تصادف یک گوزن عظیم الجثه را با خودرویی که در جاده جنگلی حرکت می‌کرد، نشان می‌دهد.