سخنان استاد عالی با موضوع هوشمندی عالم را در ادامه خواهید شنید.