برگزیده بخش مجازی یادواره تولیدات رسانه‌ای مکتب شهید سلیمانی .