حسین شریعتمداری در برنامه بدون توقف گفت: کسانی که سال ۸۸ به میدان آمدند به هیچ وجه به مردم اعتقادی نداشتند و قصدشان انتخابات نبود بلکه هدف حرکت علیه جمهوریت نظام بود.

 

حجم ویدیو: ۱.۲۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۳۴