20 هزار نفر بدون هیچ چشم‌داشتی کاندیدای زدن واکسن ایرانی کرونا شده اند.

 

حجم ویدیو: ۱۱.۱۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۵:۵۳