روایت شنیدنی نوجوان کرمانی از دیدار با شهید حاج قاسم سلیمانی .