شهر کهن اردستان واقع در استان اصفهان سازه‌ای حیرت آور در دل خود دارد.

  قنات «مون» با قدمتی ۸۰۰ ساله، یکی از عجیب ترین و بی‌نظیرترین سازه‌های معماری جهان است.

این سازه، تنها قنات دو طبقه جهان محسوب می‌شود و هر طبقه‌ آن جریان آبی مستقل دارد، به گونه‌ای که هیچ کدام بر دیگری نفوذ نمی‌کند.